Klanteninformatie Lovetoys

Met behulp van deze klanteninformatie willen wij u enkele nuttige aanwijzingen en tips voor het gebruik van dit kwaliteitsproduct geven zodat u een maximum aan plezier met uw lovetoy en zijn veelvoudige toepassingsmogelijkheden hebt.

Na ontvangst van uw bestelling

Wij raden u aan, de bestelde producten bij ontvangst visueel te inspecteren op gebreken om een verantwoord en veilig gebruik te waarborgen.
Dit geldt in het bijzonder voor producten bedoeld voor inwendig gebruik. Mocht u een defect constateren, gebruik het product dan niet en neem contact op met onze klantenservice

Aanwijzingen voor de bediening en het onderhoud van dit artikel:

 1. Maak het product voor het eerste en na elke ander gebruik met warm water en zeep schoon.
 2. Breng nu op het oppervlak van de dildo of plug, de liefdesopeningen van de pop of de vagina- respectievelijk anusnabootsingen, het manchet van de pomp, de boezemzuigschalen of de liefdeskogels voldoende glijmiddel aan.
  Belangrijk
  gebruik alleen in het water oplossende glijmiddelen ! Olie bevattende glijmiddelen tasten het materiaal aan.
 3. Bij boezemzuigers: gewoon de boezemzuigschalen met de verstelbare stretchbanden stevig aanbrengen en met de handpomp het potente vacuüm genereren: de borsten zwellen onmiddellijk zichtbaar op! Een dagelijks gebruik zorgt voor een betere doorbloeding. De boezem kan permanent strakker gemaakt en vergroot worden.
 4. Bij pompen en zuigers: de pomp- respectievelijk zuigcyclus kunt u afbreken door het luchtventiel te openen. Daardoor wordt het vacuüm gegenereerd.
 5. Verzeker dat het artikel behoedzaam ingevoerd, aangelegd en in het algemeen voorzichtig gebruikt wordt.

Aanwijzingen voor het bewaren van uw sexspeeltjes

 1. Bewaar het product op een zuivere, koele en droge plaats, want vocht kan het materiaal beschadigen. Tegen zonlicht beschermen!
 2. Bewaar uw lovetoy alleen en niet samen met andere producten van verschillende materialen om chemische reaktie te vermijden

Waarschuwingen en algemene aanwijzingen

 1. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
 2. Gebruik de lovetoy niet bij zieke of geïrriteerde huid of op de geïnfecteerde delen van de huid.
 3. Geef de lovetoy niet aan derden om ziekten en infecties te vermijden.
 4. Neem de aanwijzingen voor het materiaal op de verpakking in acht om allergische reacties op bijvoorbeeld latex e.d. te vermijden.
 5. Indien tijden het gebruik onaangename huidspanningen of - irritaties optreden, het gebruik onmiddellijk stoppen.
 6. Een zorgvuldige omgang en gebruik van de lovetoy beschermt tegen schade en ongevallen.
 7. De toeleverancier is niet verantwoordelijk voor het product indien dit verkeerd gebruikt wordt.

Opmerking met betrekking tot de bescherming van het milieu

Het verpakkingsmateriaal niet wegwerpen, maar laten recycleren. Raadpleeg uw gemeentewijzer voor het omgaan met afgedankte artikelen, batterijen, accu's e.d.