Veiligheidswaarschuwing

Erotik-Sjop.com geeft om jouw welzijn.

Sommige van de door ons aangeboden producten worden gebruikt op een wijze waarvoor het menselijk lichaam niet bedoeld is en brengen daardoor een zeker risico met zich mee of worden gebruikt in een setting welke gevaar kan opleveren voor jouw welzijn. Vergewis je er daarom voor gebruik van onze producten van dat je op de hoogte bent van de risico’s en over hoe een product te gebruiken.

Wij raden je met klem aan onze producten alleen te gebruiken onder toezicht, zodat er te allen tijde hulp ingeroepen kan worden als dat nodig is. Als je twijfel hebt over het gebruik of de risico’s van de door ons geleverde producten, raden wij je met klem aan deze producten niet te gebruiken!

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het negeren van bovenstaande.